Các chuyên mục

vai-tro-cua-hoat-dong-cong-chung-trong-tien-trinh-cai-cach-tu-phap-o-viet-nam-hien-nay

Vai trò của hoạt động Công chứng trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Ngươi viết bài: Ts. CCV Ninh Thị Hiền

05/05/2022

Vai trò chính của Công chứng là hoạt động cung cấp dịch vụ công về tính xác thực và tính hợp pháp cho hợp đồng, giao dịch. Vai trò này đã rất thành công ở nhiều quốc gia thuộc hệ thống công chứng La tinh (the Latin Notary System).

Xem thêm

mot-so-vuong-mac-khi-cong-chung-hop-dong-gop-von-bang-gia-tri-quyen-su-dung-dat

Một số vướng mắc khi công chứng hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ngươi viết bài:

31/07/2020

Giao dịch góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là một trong những loại giao dịch như vậy. Nếu như tại Bộ luật Dân sự ngày 28/10/1995, chúng ta chưa đề cập đến khái niệm “góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất” thì đến Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005, các nhà làm luật đã dành hẳn một chương (Chương XXXII, Phần thứ năm), bao gồm 06 điều (từ Điều 727 đến Điều 732) để quy định về vấn đề này.

Xem thêm

ve-tinh-xac-thuc-trong-hoat-dong-cong-chung

Về tính xác thực trong hoạt đông công chứng

Ngươi viết bài:

30/07/2020

Qua thực tiễn công tác cũng như tham khảo các quy định pháp luật cụ thể về công chứng của một số quốc gia, chúng tôi tạm chia tính xác thực trong hoạt động công chứng ra làm ba cấp độ khác nhau.

Xem thêm

ve-niem-yet-khi-tien-hanh-cong-chung-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-va-van-ban-khai-nhan-di-san

Về niêm yết khi tiến hành công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản

Ngươi viết bài:

29/07/2020

Theo điểm 5 phần I Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng nhà nước, thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền được phép “chứng nhận di chúc và văn bản thuận phân chia tài sản thừa kế”. Trình tự, thủ tục thực hiện “chứng nhận di chúc và văn bản thuận phân tài sản thừa kế” được hướng dẫn rất chi tiết tại mục 5 phần II Thông tư số 858/QLTPK ngày 15/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các việc làm công chứng.

Xem thêm

ve-de-an-quy-hoach-phat-trien-to-chuc-hanh-nghe-cong-chung

Về đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Ngươi viết bài:

29/07/2020

Quan điểm thứ nhất cho rằng, không cần thiết phải lập đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Theo quan điểm này, hiện chúng ta đã tiến hành "xã hội hoá" hoạt động công chứng tức là cho phép công chứng viên ngoài Nhà nước được quyền tự đầu tư mở văn phòng công chứng thì việc thành lập hay chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng sẽ do công chứng viên bỏ vốn toàn quyền quyết định (trừ trường hợp chấm dứt theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 34, Luật Công chứng).

Xem thêm

BACK-TO-TOP